Сторінки книжкових скарбів бібліотеки

   

   Сторінки книжкових скарбів бібліотеки: [до 195-ї річниці Alma-mater] / уклад.: С.О. Довгалюк, О.Д. Кандаурова, В.О. Ульянова, І.П. Жидких. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : ХНАУ, 2011. - 47 с. : іл. - (Путівник).

   Видання "Сторінки книжкових скарбів бібліотеки" присвячено 195-річчю з часу заснування Alma-mater - Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Протягом двох століть у бібліотеці сформувалася унікальна система фондів, яка активно використовується у бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні фахівців-аграріїв. Представлено такі видання: стародруки, рідкісні і дореволюційні, видання класиків аграрних, лісівничих, природознавчих та аграрно-економічних наук, цінні видання - зразки поліграфічного та художнього оформлення, факсимільні та репринтні видання.

   У покажчику наведено бібліографічний опис рідкісних і дореволюційних видань основного фонду Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаева згідно ДОСТу 7.1: 2006.

 


Переглядів:  1054