Студент XXI століття

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Демкович Х. Аналіз ставлення українських студентів та викладачів до Болонського процесу / Х. Демкович // Україна і світ: прагнення змін : [монографія] / Відп. ред. Н. Висоцька. – К., 2010. – С. 279–292.
 2. Болонская система: прогресс или деградация? // Компус. – 2009. – № 5.– С. 40–43.
 3. Таланова Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України / Ж. Таланова // Вища шк. – 2010. – № 7–8. – С. 96–106.
 4. Зирін О. Болонське судно й українські айсберги / О. Зирін // Україна молода. – 2010. – № 26. – С. 9.
 5. Болонський процес: огляд періодичних видань // Вища шк. – 2010. – № 7–8. – С. 116–117.
 6. Головко Л.Л. Болонський процес вимагає подальшого його вивчення / Л.Л. Головко, Н.І. Загребельна // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 2. – С. 58–61.
 7. Григорку В. Державний та комерційний вплив на реформування університетів: західноєвропейський досвід / В. Григорук, Р. Пилипенко // Вища шк. – 2011. – № 11. – С. 32–36.
 8. Михайльова К. Європейські освітні норми у практиці вітчизняних ВНЗ: студентські оцінки перших років упровадження / К. Михайльова, Т. Зверко // Вища шк. – 2010. – № 2. – С. 34–40.
 9. Шебанін В.С. Інтеграція аграрної освіти, науки та виробництва: (на прикладі Миколаївського державного аграрного університету) / В.С. Шебанін // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 125–127.
 10. Півняк Г. Інновації як визначальна складова сучасної вищої освіти / Г. Півняк // Вища шк. – 2012. – № 10. – С. 7–16.
 11. Суліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу / Є. Суліма // Вища шк. – 2010. – № 11. – С. 5–13.
 12. Яблонська В. Поспішай повільно  або Ще раз про Болонську декларацію та реформування вищої освіти / В. Яблонська // Голос України. – 2011. –  № 112. – С. 19.
 13. Мікульонок І. Профілактика правопорушень у студентському середовищі – важлива складова навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі / І. Мікульонок // Вища шк. – 2012. – № 10. – С. 74–83.
 14. Мадзігон В. Реформа освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища шк. – 2010. – № 3. – С. 19–26.
 15. Хоружий Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу / Г. Хоружий // Вища шк. – 2010. – № 5–6. – С. 12–24.
 16. Нужненко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / К. Нужненко // Вища шк. – 2012. – № 4. – С. 25–33.
 17. Дрозд І. Якісна професійна освіта впродовж усього життя / І. Дрозд // Казна України. – 2012. – № 5. – С. 41–43.

 Переглядів:  1087