Вітаємо з ювілеєм випускника ХНАУ Миколу Івановича Кісіля

Автор: Intercom от 14-09-2017, 12:34, переглянуло: 679

 

Вітаємо з ювілеєм випускника ХНАУ

Миколу Івановича Кісіля

 

Вітаємо з ювілеєм випускника ХНАУ  Миколу Івановича Кісіля

13 вересня виповнилося 70 років від дня народження кандидата економічних наук, провідного наукового співробітника, завідувача відділу інвестицій Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НААН України Миколи Івановича Кісіля, випускника Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.

Микола Іванович належить до когорти відомих в Україні та за її межами економістів-аграрників. Майже 40 років поспіль він здійснює наукові дослідження з інвестиційної проблеми в аграрній сфері економіки, а також організовує їх в ННЦ “ІАЕ” та координує в Україні.

Народився 13 вересня 1947 р. в с. Варварівка Близнюківського району Харківської області у сім’ї селян. У 1954-1958 рр. навчався у Варварівській початковій школі, а з 1958 р. – у Верхнєсамарській середній школі. Після закінчення в 1965р. 11 класу вступив на перший курс економічного факультету Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва. Навчаючись в інституті на відмінно був активним студентом, членом бюро профспілки факультету, учасником студентських конференцій і дискусій, цікавився театральним, поетичним й образотворчим мистецтвом, на яке було багате тогочасне м. Харків. Закінчивши інститут у січні 1970 р., отримав диплом з відзнакою за спеціальністю “Економіка і організація сільського господарства”.

   Свою трудову діяльність розпочав у лютому 1970 р. на посаді старшого економіста колгоспу “Червоний господар” Кегичівського району Харківської області. З листопада 1970 р. по грудень 1971 р. проходив військову службу в Радянській армії на території України й Грузії. Після звільнення в запас був запрошений на роботу в рідний колгосп “Червона Самара” Близнюківського району Харківської області на посаду старшого економіста.

  Маючи глибокі фахові знання, він організував у господарстві активну економічну роботу, зокрема, у всіх внутрішньогосподарських підрозділах впровадив чекову форму взаєморозрахунків, а у рослинницьких механізованих загонах – акордну оплату праці членів із погодинним авансуванням. Особливу увагу приділяв аналітично–економічній та плановій роботі, спрямованій на економію витрат виробництва та його ефективне ресурсне забезпечення. Досвід цієї роботи узагальнював та висвітлював у різних виданнях колишнього Радянського Союзу.

   Подальший період діяльності Миколи Івановича тісно пов'язаний з ННЦ "Інститут аграрної економіки". Тут відбулося його фахове й службове зростання. У 1975–1979 роках він навчався в аспірантурі інституту, де у 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Економічна ефективність капітальних вкладень у виробництво яловичини". Починаючи з 1978 року вчений працював на посадах: молодшого (з 1978 р.) і старшого наукового співробітника (з 1980 р.), завідувача сектору капітальних вкладень (з 1988 р.), заступника завідувачів відділу інвестування і використання капіталу (з 1993 р.), відділення ринку засобів виробництва (з 1994 р.) і відділу матеріально-технічних ресурсів та інвестицій (з 1994 р.), завідувача відділу інвестицій (з 1997 р.), заступника завідувача відділу фінансів, обліку та аудиту (з 1998 р.), завідувача відділу інвестицій (з 2001-2017 рр).

   За період роботи в інституті М.І.Кісіль здійснив значний внесок у формування теоретико-методологічних засад інвестиційного забезпечення розвитку АПК, розробив різноманітні практичні пропозиції щодо активізації інвестиційних процесів у різних сферах, галузях і видах діяльності, обґрунтував інвестиційно-інноваційну модель розвитку сільського господарства та джерела її фінансування, забезпечив розроблення ряду інвестиційних програм і проектів. Він прийняв участь у підготовці низки нормативних і методичних документів Уряду та відомств з питань фінансової санації підприємств АПК в період їх підготовки до ринкових трансформацій, реформування відносин власності на майно колективних сільськогосподарських підприємств, врегулювання відносин власності на майно міжгосподарських підприємств, захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки тощо.

Наукові та прикладні результати досліджень знайшли впровадження в агропромисловому виробництві всіх регіонів колишнього Радянського Союзу, України, зокрема й Харківської області.

   Значним є внесок Миколи Івановича у суспільно-наукову та громадську діяльність. Ученого впродовж багатьох років залучають до досліджень у законотворчій діяльності, а їх результати знайшли відображення в понад 60 законодавчо-нормативних і методичних документах, зокрема в законопроектах, Указах Президента України, Постановах Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства економіки та торгівлі України, Міністерства аграрної політики України і Фонду державного майна України.

Він має глибокі знання й унікальний досвід з проектного аналізу, набуті на курсах Інституту Світового банку з підготовки викладачів для викладачів цієї дисципліни й поглиблені у своїх наукових працях методичного спрямування та в процесі практичного розроблення національних і пілотних підприємницьких інвестиційних проектів.

   М.І. Кісіль успішно поєднує наукову роботу з педагогічною діяльністю у Національному аграрному університеті, Уманському національному університеті садівництва та інших навчальних закладах, де викладає навчальні дисципліни з інвестиційного менеджменту, управління якістю продукції й управління фінансовою санацією підприємств, а також здійснює керівництво науковими дослідженнями. Неодноразово призначався головою Державної екзаменаційної комісії в Національному університеті біотехнологій і природокористування України, Кіровоградському національному технічному та Європейському університетах.

   Багато часу й сил приділяє підготовці наукових кадрів. Під його науковим керівництвом захищено 20 кандидатських дисертацій., а також здійснюються нові дисертаційні дослідження аспірантів. Він член комісії ННЦ “ІАЕ” із складання вступних іспитів до аспірантури. Миколу Івановича знають в Україні як доброзичливого консультанта й рецензента наукових робіт аспірантів, здобувачів і пошуковців.

   Кісілю Миколі Івановичу належить понад 320 наукових праць, із них 35 монографій, підручників і навчальних посібників, економічних довідників і словників.

   Микола Іванович постійно підтримує тісні зв’язки з ХНАУ, надає наукову та організаційну підтримку науковцям і викладачам економічного і фінансового факультетів, пропагує університет через видання ННЦ “ІАЕ.”

   Безкомпромісне служіння науці, організаторський досвід ученого-педагога, порядність, тактовність, інтелект, толерантність і розважливість викликають глибоку повагу до ювіляра.

   Щиро вітаючи Миколу Івановича з днем народження бажаємо йому міцного козацького здоров'я, на довгі роки зберегти невичерпну енергію, оптимізм, бадьорість та досягти нових творчих успіхів.

   Нехай Бог і доля завжди будуть прихильні до Вас, надихають на добрі справи, радують Вас, ваших рідних і друзів.

 

Колектив факультетів менеджменту і економіки

 та обліку і фінансів Харківського НАУ.

Вітаємо з ювілеєм випускника ХНАУ  Миколу Івановича КісіляКатегорія: Ювіляри ХНАУ

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.