Захист посівів сої від бур’янів

ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Брухаль Ф.Й. Ефективність агротехнічних і хімічних заходів за контролювання чисельності бур’янів у посівах сої / Ф.Й. Брухаль, Л.М. Красюк // Карантин і захист рослин. – 2010. – № 3. – С. 10–11.
 2. Галишин Ф.С. Вплив обробітку ґрунту та удобрення сої на засміченість її посівів / Ф.С. Галишин // Агроном. – 2008. – № 2. – С. 116–118.
 3. Грицаенко З.М. Вирощування сої на зерно: [ економічна ефективність за умов застосування гербіцидів і біостимуляторів росту рослин] / З.М. Грицаенко, О.В. Голодрига // Карантин і захист рослин. – 2011. – № 11. – С. 11–12.
 4. Гутянський Р.А. Забур’яненість посіву та формування врожайності сої на фоні внесення бакових сумішей харнесу з півотом / Р.А. Гутянський, В.С. Зуза // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” / ХНАУ. – Х., 2012. – Вип. 1. – С. 57–63. – Бібліогр.:           9 назв.
 5. Гутянский Р.А. Можливості оптимізації кількості міжрядних обробітків на фоні ефективного захисту посівів сої від бур’янів / Р.А. Гутянський, В.С. Зуза // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” / ХНАУ. – Х., 2010. – № 7. – С. 103–108.
 6. Діденко Г.С. Екотоксилогічне обгрунтування застосування гербіцидів на посівах сої в Лісостепу України : автореф. дис. канд. с.-г. наук  / Г.С. Діденко ; Ін-т захисту рослин. – К., 2011. – 17 с.
 7. Жеребко В.М. Структура та якість урожаю сої залежно від особливостей догляду за посівами / В.М. Жеребко // Карантин і захист рослин. – 2010. –  № 8. – С. 11–12.
 8. Жеребко В.М. Хімічний захист посівів сої: [ефективність протибур’янових заходів залежно від прийомів основного обробітку ґрунту] / В.М. Жеребко, О.П. Конопольський // Карантин і захист рослин. – 2010. – № 3. –  С. 12–14.
 9. Зуза В.С. Вплив забур’яненості на врожайність сої / В.С. Зуза, Р.А. Гутянський // Вісн. аграр. науки. – 2008. – № 1. – С. 21–24.
 10. Коковіхін С.В. Ефективність технологічних схем боротьби з бур’янами при вирощуванні різних за скоростиглістю сортів сої в умовах зрошення / С.В. Коковіхін, В.І. Завірюхін, В.Г. Черненко // Таврійський науковий вісник : зб. наук. пр. / ХДАУ. – Херсон, 2008. – Вип. 57. – С. 35–44.
 11. Панасенко О.Л. Вплив грунтових і після сходових гербіцидів на забур'яненість посівів та врожайність сої / О.Л. Панасенко // Вісник ХНАУ. Сер.: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво” / ХНАУ. – Х., 2010. – Вип. 9. – С. 204–210.
 12. Сорокіна С.І. Ефективність контролювання бур’янів і селективність щодо рослин сої за комплексного застосування гербіцидів метрибузину, металохлору, труфлураліну / С.І. Сорокіна, О.П. Родзевич, Є.Ю. Мордерер // Физиология и биохимия культурных растений. – 2011. – Т. 43, № 4. – С. 287–296.Переглядів:  1224