Зелений туризм в Україні

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бас О.І. Особливості самозайнятості сільського населення у сфері туризму / О.І. Бас // Наук. вісн. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”. – К., 2013. – № 181, ч. 2. – С. 27–33.
 2. Баталов Д.І. Розвиток системи та інфраструктури сільського туризму / Д.І. Баталов, Т.П. Литвиненко // Экология плюс. – 2013. – № 5. – С. 19–21.
 3. Білецька Г.А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території Національного природного парку “Подільські Товтри” / Г.А. Білецька // Еколог. вісн. – 2012. – № 5 (74). – С. 33–34.
 4. Бондаренко Т.В. Социокультурное значение туризма /Т.В. Бондаренко, Е.Л. Панина // Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу, асп. і здобувачів ХНАУ імені В.В. Докучаєва (Харків, 10–13 січ.  2012 р.) – Х., 2012. – Ч. 1. – С. 71–72.
 5. Буркинський Б.В. “Зелений” вектор стратегічного планування розвитку України / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Еколог.           вісн. – 2012. – № 3 (72). – С. 6–7.
 6. Веремчук В. Екологічний туризм на Поліссі / В. Веремчук // Туризм сільський зелений. – 2013. – № 1. – С. 26–27.
 7. Вінніков О. Зелений туризм: можливості та форми розвитку в Україні / О. Вінніков // Туризм сільський зелений. – 2012. – № 1. – С. 6–10.
 8. Гетьман В.І. Екологічна стежка у Національному природному парку / В.І. Гетьман // Туризм сільський зелений. – 2012. – № 1. С. 19–22.
 9. Головач А.І. Туристичні дестинації: теоретико-методичні основи формування та механізм оптимізації : автореф. дис. … канд. екон. наук / А.І. Головач. – Донецьк, 2012. – 20 с.
 10. Забуранна Л.В. Маркетингове дослідження портрету споживачів послуг сільського зеленого туризму / Л.В. Забурана // Туризм сільський зелений. – 2013. – № 1. – С. 16–18.
 11. Забуранна Л.В. Сільський туризм як чинник ефективного соціально-економічного розвитку сільських територій України / Л.В. Забурана // Туризм сільський зелений. – 2012. – № 1. – С. 3–5.
 12. Ісаєнко В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку агротуризму на селітебних територіях України / В.М. Ісаєнко,     К.О. Бабікова // Агроеколог. журн. – 2012. – № 2. – С. 101–103.
 13. Кінаш І.П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг / І.П. Кінаш // Еколог. вісн. – 2012. –№ 6 (75). – С. 25–26.
 14. Кудла Н. Схильність селянської сім’ї до надання туристичних послуг / Н. Кудла // Туризм сільський зелений. – 2012. – № 1. –       С. 14–18.
 15. Куліш І.М. Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій / І.М. Куліш // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 80–85.
 16. Локутова О.А. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні / О.А. Локутова // Наук. вісн. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”. – К., 2013. – № 181,           ч. 2. – С. 217–224.
 17. Мастюх К.В. Втілення іноземного досвіду туризму у соціальному проекті “Зелений туризм для всіх” / К.В. Мастюх // Экология плюс. – 2013. – № 5. – С. 21–23.
 18. Надворняк Я.М. Тенденції розвитку туризму Івано-Франківської області / Я.М. Надворняк // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 84–89.
 19. Ніколаєв К.Д. Перспективи та сучасний стан сільського туризму на Волині / К.Д. Ніколаєв // Агроеколог. журн. – 2012. –    № 3. – С. 80–84.
 20. Ніколаєв К.Д. Паспортизація туристичних об’єктів у межах сільських населених пунктів / К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко // Еколог. вісн. – 2012. – № 4 (73). – С. 30.
 21. Панина Е.Л. Туризм как универсальное средство реакриации /  Е.Л. Панина, Т.В. Бондаренко // Матеріали підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу, асп. і здобувачів ХНАУ імені В.В. Докучаєва (Харків, 10–13 січ. 2012 р.) – Х., 2012. – Ч. 2. – С. 11–12.
 22. Пугач Н.А. Особливості кластерного підходу в розвитку сільського туризму в Україні / Н.А. Пугач // Наук. вісн. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”. – К., 2013. – № 181, ч. 2. – С. 267–273.
 23. Рибак Л.Х. Сільський туризм як можливість розширення сфери прикладання праці на селі / Л.Х. Рибак // Наук. вісн. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”. – К., 2013. – № 181, ч. 4. – С. 283–286.
 24. Розвиток подієвого туризму в Україні на прикладі Яворівського НПП / М.В. Біляк [та ін.] // Еколог. вісн. – 2012. – № 4 (73). – С. 31–32.
 25. Терлецька В.К. Світовий досвід інноваційних форм екотуризму на порушених ландшафтах / В.К. Терлецька, А.Б. Філіпенко // Еколог. вісн. – 2012. – № 1 (71). – С. 28–29.
 26. Тимошевська-Шапошник О. Формування позитивного іміджу харківського регіону в ЗМІ / О. Тимошевська-Шапошник // Вісн. Книжкової палати. – 2013. – № 1. – С. 28–30.
 27. Товт М.М. Формування політики розвитку та функціонування сільського зеленого туризму в Україні / М.М. Товт // Туризм сільський зелений. – 2013. – № 1. – С. 10–15.
 28. Хом’як М.С. Рекреаційний потенціал природоохоронних об’єктів Львівської області / М.С. Хом’як // Еколог. вісн. – 2013. – № 5 (80). – С. 31–32.

Переглядів:  1642