Земельні перетворення в Україні

   

   Земельні перетворення в Україні: нові тенденції : бібліогр. покажч. за 2009-2011 рр. / уклад.: С.О. Довгалюк, В.О. Ульянова ; відп. ред. В.О. Ульянова ; наук. кер. А.В. Корецький ; комп'ютерний набір: Т.Л. Петриченко, Ю.В. Якушина. - Харків : ХНАУ, 2011.

   Сучасні земельні перетворення в Україні, що заклали основи нового земельного ладу, потребують проведення відповідних  землевпорядних  і земельно-кадастрових  робіт  відповідно  до вимог  чинного земельного  законодавства.

   Реальними  механізмами  наведення порядку  у використанні землі, регулюванні  земельних  відносин і облаштованості  території може бути землеустрій, земельний кадастр, управління земельними ресурсами тощо, у процесі яких комплексно вирішуються правові, соціально-економічні, організаційно-територіальні та екологічні завдання.

   Цей покажчик висвітлює нові тенденції земельних перетворень в Україні. Він включає нові надходження до бібліотеки за період 2009-2011 рр. Інформація розміщена  в тематичному порядку, в межах розділів - в алфавітному порядку назв.

   Матеріали подано мовою оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов в русском языке. Общие требования и правила”. Видання рекомендоване науковцям, студентам та спеціалістам.


Переглядів:  1370