Віртуальна виставка до Дня Сонця

Автор: bibliograf от 17-05-2018, 09:09, переглянуло: 1371

 

«ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ»:

віртуальна виставка до Дня Сонця

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   Найближчою до Землі зіркою, без якої людство не може існувати, яка є джерелом енергії для всього живого на планеті, є Сонце. Ще наші далекі пращури обожнювали і поклонялися цій величній та життєдайній зірці, благали її про заступництво.

   Сонце – не тільки джерело енергії. Саме в його полі сформувалася наша планета, воно постачає світло й тепло, впливає на атмосферу Землі (полярне сяйво, геомагнітні бурі), визначає екологію, не даючи перетворити повітря на рідкий азот, а океани на лід.

   Хто з нас не любить засмагати під ласкавими сонячними променями? Саме так наш організм отримує вітамін D, який іншим чином отримати неможливо. Від сонячних ванн у людини підвищується настрій та покращується самопочуття. Коли сонячні промені потрапляють на сітківку нашого ока, організм виробляє антидепресант мелатонін, який покращує сон. Ми все частіше користуємося сонячними батареями для отримання енергії, адже вона і екологічна, і економічна, і доступна, і невичерпна.

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   Сонце знаходиться на оптимальній відстані від Землі аби не завдати нам шкоди. На Землю потрапляє лише 1/2 міліардної частки сонячного випромінювання. Насправді Сонце є газоподібним білим тілом, але завдяки ефекту атмосферного розсіювання воно видається нам жовтим.

   Маса Сонця становить 99,9% маси всієї Сонячної системи. Основними елементами, з якого воно складається є водень (73%) і гелій (25%). З інших елементів можна назвати залізо, нікель, азот, кисень, сірка, кремній, вуглець, магній, кальцій, хром, неон. Тип нашої зірки – жовтий карлик. Вік нашого світила – 4,57 млд. років.

 

   Світове співтовариство сонячної енергії з 1994 р. відзначає День Сонця аби привернути увагу світової громадськості до величезних можливостей використання поновлюваної енергії. Святкується цей день 3 травня.

   Мета свята – зосередити зусилля інтелектуалів всієї планети на розробці засобів широкого використання відновлюваних джерел енергії, так безкорисливо подарованих нам природою. Сонце дає в 5900 разів більше енергії, ніж людство наразі виробляє. Нам просто потрібно навчитися її використовувати.

   Святкуючи День Сонця, ми вирішили познайомити своїх читачів із деякими «перлинками» з колекції природничо-наукових книг з астрономії, які зберігаються у секторі рідкісних і цінних видань. У кожній із цих книг є цікава інформація про Сонце, про історію досліджень небесного світила, про вірування, легенди тощо.

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   1. Вахтеров В.П. Небесные светила / В.П. Вахтеров. – 4-е изд. – Москва : тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – 170, [2] с., 71 ил. – Печать «Библиотека Харьковского 2-го реального училища».

   В 1-ом издании Ученым Комитетом Министерства Народного Просвещения допущена в ученические и бесплатные народные библиотеки и для публичных народных чтений.

   Цитата з тексту: «… древние народы строили в честь солнца храмы. Они молились солнцу, как Богу. Мы не можем считать солнце за божество, но мы знаем, что весь свет, все тепло и вся сила на земле, – все идет от солнца. Не даром работу солнца воспевают в стихах. Так, Жуковский писал, что солнышку:

«Везде работа: на горах,

В долинах, рощах и лугах:

Того согрей, тем свету дай,

И всех притом благословляй,

Буди заснувшие цветы

И им расписывай листы;

Потом медвяною росой

Пчелу-работницу напой,

Зерну скорлупку расколи,

И молодую из земли

Былинку выведи на свет;

Пичужкам приготовь обед;

Тех приюти между ветвей,

А тех на гнездышке согрей,

И вишням дай румяный цвет;

Не позабудь горячий свет

Рассыпать на зеленый сад,

И золотистый виноград

От зноя листьями прикрыть

И колос зрелостью налить.

И тучку черную скопи,

И травку влагой окропи,

И яркой радугой с небес

Сойди на темный луг и лес,

А где под острою косой

Трава ложится полосой,

Туда безоблачно сияй

И сено в копны собирай».

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   2. Каменьщиков Н.П. Солнце : астрон. очерк / Н.П. Каменьщиков. – Петроград : тип. П.П. Сойкина, 1915. – 32 с., 50 рис., 4 цв. карт. – Печать «Библиотека Центр. Парт. Шк. при Ц.К.К.П.У.».

   Епіграф: «Светлое и тресветлое солнце

Всем тепло и красно еси!»

Слово о полке Игореве. Песнь I.

   Зміст книги:

   - Солнце, как божество;

   - Размеры Солнца и расстояние до него от Земли;

   - Движение земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи и времен года. Климатические пояса. Солнечные затмения;

   - Что мы видим на Солнце. Пятна, образование и периодичность их появления. Протуберанцы. Солнечная атмосфера. Солнечная корона;

   - Спектральный анализ. Химический состав Солнца. Спектр Солнца. Солнечная обсерватория;

   - Солнечная энергия. Солнечные машины;

   - Солнце среди звезд.

Віртуальна виставка до Дня Сонця

 

   3. Мейер, М. Вильгельм. Мироздание. Астрономия в общепонятном изложении / М.В. Мейер ; пер. (с разрешения изд. оригинала) с доп. и библиогр. указ по рус. лит. под ред. С.П. фон-Глазенапа – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : тип. «Просвещение», 1902. XV, [1], 682, [2], [6] с., 300 рис., 10 цв. карт, 18 хромолитогр. и гелиогравюр, 13 черных картин на дереве. – Печати: «Библиотека Ком. Ун-та им. тов. Артема»; «Библиотека О.Т.Ж. Харьков».

   Одобрено Ученым Комитетом Министерства Народного Просвещения для фундаментальных и ученических, старшего возраста, библиотек средних учебных заведений Министерства, для библиотек учительских институтов и семинарий, для учительских библиотек низших училищ и для бесплатных народных читален и библиотек.

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   4. Митчелл О.М. Небесные светила или планетные и звездные миры : попул. излож. великих открытий и теорий новейшей астрономии : пер. с англ. / О.М. Митчелл ; с доб. из Динисона, Олмстеда, Ф. Лапласа, Д. Гершеля, В. Майера, Клейна, Фламмариона, Ньюкомба, Гельмгольца [и др.]. – Москва : изд. книгопродавца М.В. Клюкина : [Первая жен. тип. Е. Гербек], [до 1917]. – 504 с. : ил., портр. – Печать «Библиотека Центр. Парт. Шк. при Ц.К.К.П.У.».

   Поміта невідомого читача або власника книги на с. III: «Буржуазный ученый не сумел отрешиться от идеи о боге, хотя в изложении системы мироздания он не сумел дать ему ни места, ни дела. В основном читается легко и с по…ой. Подпись».

   Цитата з тексту: «Начиная от великого центра, от вседержавного светила – солнца, мы видим, что величина этого центрального тела значительно превосходит массы всех сопровождающих его планет, взятых вместе. Действительно, если бы возможно было разместить все планеты в прямой линии по одну какую-нибудь сторону солнца, так, чтобы тяжесть всех их в общей сложности могла со всею своею силою действовать перевесом на это тело, то центр тяжести всей таким образом расположенной системы вряд ли перешел бы за пределы солнечной поверхности».

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   5. Стратонов В.В. Звезды : астрон. попул. моногр. / В.В. Стратонов. – Москва ; Петроград ; Харьков : изд. Т-ва «В.В. Думнов, – наследн. Бр. Салаевых» : [типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко], 1919. – VII, [1], 340, [4] с., 128 рис. и черт., 2 табл., 1 звездная карта. – Печать «Библиотека Ком. Ун-та им. тов. Артема».

   Книга удостоена Русским Астрономическим обществом премии имени С.С. Сокальского, присужденной за лучшее популярное сочинение по астрономии.

   Із введення: «Над мятущеюся Землей, за лазурью воздушного океана, темно-бархатным ковром, унизанным лучистыми бриллиантами, раскинулось морозное мировое пространство. Нет ему пределов. Бесконечно велика усадьба, в которой построено Здание Мира. Холодными, бесстрастными очами смотрит на землю ночь. Что им, этим вечным небесным огням, льющим таинственный свет в мировые пустыни, до земных бурь и страданий! Поколения сменялись поколениями. Как мгновения, протекали века и тысячелетия. А темный ночной покров все горел и горел созвездиями дивной красоты. Были звезды свидетелями и возникновения нашей планеты. Когда затвердевшие от переохлаждения частицы впервые сковали жидкую земную поверхность… Скорбно горели они в незабвенную южную ночь, когда в слабом звездном сиянии белело на Кресте тело Распятого… и когда, по мановению руки безумного честолюбца, людской кровью стала заливаться земля, и огневой болью сжались миллионы сердец, – тем же холодным блеском сверкали звезды и как бы говорили своим сиянием:

   – Ничто не ново. Это уже бывало. Это еще будет!

   …В молчаливом торжественном марше стройно проходит звездное воинство над успокоившеюся Землей».

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   6. Фламмарион, Камилл. Небесные светила : вечерние беседы / К. Фламмарион ; пер. с послед. фр. изд. Ф.Ф. Александрова. – Санкт-Петербург : изд. кн. маг. П.В. Луковникова : [тип. Ю.Н. Эрлих], 1901. – VIII, 317, [3] с., 107 рис. – Печать «Библиотека Харьковского 2-го реального училища».

   Епіграф до розділу «Солнце»: «Наблюдайте Солнце, катящееся к востоку на крыльях своей славы, Ангел света, который с той эпохи, когда небеса начали свое величественное движение, первый из всего звездного хора пошел по блестящему пути, указанному Создателем! Восхитительная сила света, мягкий и нежный день, какую утеху, какую жизнь распространяют твои лучи! Чувствовать тебя – это столь полное счастие, что если бы у мира не было других радостей, кроме возможности сидеть в твоей спокойной и чистой лучезарности, этот мир все-таки был бы еще слишком превосходен, чтобы человек мог отваживаться покинуть его для мрака, бездн и леденящей тени могилы». Томас Мур, «Лалла Рук».

   Цитата із закінчення розділу: «Солнце, эта блестящая дневная звезда, останется для нас самым красивым и самым лучшим из всех светил… Мы можем сказать ему вместе с Байроном: «Славное светило, предмет обожания в первые эпохи мира для расы могучих людей, исполинов, родившихся от любви ангелов с существами, которые будучи еще прекраснее их, заставили впасть в грех этих заблудших духов, навеки изгнанных с неба; славное светило, тебя считали божеством мира, прежде чем была открыта тайна творения. Первый слуга Всемогущего, ты первое наполнило радостью сердца халдейских пастухов на вершинах их гор, и с тех пор они стали изливать перед тобой в молитве свою душу; царь светил и центр множества миров, тебе обязана Земля своей жизнью; отец времен года, царь стихий и людей, вдохновения наших сердец, как и черты наших лиц, находятся под влиянием твоих лучей, потому что наши внутренние качества также озаряются твоею лучезарностью, как и наши внешние черты. Никакая слава не сравнится с великолепием твоего восхода, твоего шествия и твоего заката» (Лорд Байрон «Манфред»).

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   7. Юнг. Солнце / Юнг ; пер. с послед. амер. изд. Л.Г. Малиса ; доп. авт. ; изд. товарищества «Знание». – 2-е изд. рус. перевода. – Санкт-Петербург : тип. Евдокимова, 1899. – VIII, 249, [23] с. : ил., портр., 3 цв. табл. – (Общедоступная научная библиотека / ред. К.П. Пятницкого ; № 3). – Личная печать «Священникъ Іоаннъ Николаевичъ Дмитревскій»; печать «Библиотека Ком. Ун-та им. тов. Артема».

   Із передмови до першого американського видання: «Моя цель – представить в этой маленькой книге общий обзор всего, что мы знаем и думаем относительно солнца. Изложение будет настолько общедоступным, насколько это совместно с точностью. Я пишу не для ученых, но и не для масс. Пишу для того большого класса в обществе, который не занимаясь на научном поприще самостоятельно, все-таки обладает достаточным образованием и способностью понимания, чтобы интересоваться научными вопросами…».

Віртуальна виставка до Дня Сонця

   8. Юнг. Солнце / Юнг ; пер. с послед. просм. англ. изд. И.А. Давыдова. – Санкт-Петербург : изд. т-ва «Общественная Польза», 1914. – X, 328 с., 104 ил., 1 портр. – Печать «Библиотека Центр. Парт. Шк. при Ц.К.К.П.У.».

   Із введення: «Справедливо, что, с высшей точки зрения, солнце есть лишь единица среди множества, простая звезда среди миллионов других звезд. Тысячи из них, весьма вероятно, превосходят его своим блеском, величиной и могуществом. Среди небесной рати солнце не более, как простой воин. Но среди этих несметных полчищ небесных светил одно только солнце достаточно близко к земле, чтобы оказывать на ее жизнь сколько-нибудь заметное влияние. И трудно подыскать выражение, чтобы дать надлежащее представление об этом влиянии. Это более, чем простое управление и господство. Солнце, подобно луне, видоизменяет и определяет некоторые более или менее важные формы деятельности на земной поверхности. Но мало этого: в материальном смысле, оно является почти безусловно первым двигателем всего. Солнце, можно сказать, – прямой источник почти всей энергии, заключенной в явлениях, механических, химических и жизненных. Уничтожьте его лучи хотя бы на один месяц, – и земля умрет. Всякая жизнь прекратится на ее поверхности».

Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає!

 

Кандаурова О.Д., завідувач сектора рідкісних і цінних видань;

 Артюхова О.І., завідувач довідково-бібліографічного відділу


 

 

 Категорія: Бібліотека

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований відвідувач.