Публікації в наукових виданнях

 

ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕКИ В НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

 


2019 рік

Кандаурова О.Д. Раритетні видання Шевченкіани Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких // Світова велич генія Т.Г. Шевченка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 205-річчю від дня народження Великого Кобзаря ; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – ... с. 

Кандаурова О.Д. Реконструювання особистих бібліотек у книжковому фонді книгозбірні ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких // Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 28–29 трав. 2019 р.) / Харків. нац. фарм. ун-т, Наук. б-ка. – Харків, 2019. – С. 33–39.

Артюхова О.І. Фундаментальна бібліотека ХНАУ ім. В. В. Докучаєва в освітньому просторі / О.І. Артюхова // Свій вуз – своїми руками! : матеріали наук.-практ. конф., присв. 30-річчю відкриття корпусу бібліотеки у навч. містечку (Харків, 3 жовт. 2019 р.) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 4–6

Довгалюк С.О. Бібліотека як соціокультурний інститут / С.О. Довгалюк // Свій вуз – своїми руками! : матеріали наук.-практ. конф., присв. 30-річчю відкриття корпусу бібліотеки у навч. містечку (Харків, 3 жовт. 2019 р.) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 7–11.

Кандаурова О.Д. Мають свою долю книгозбірні: із історії формування книжкового фонду ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких // Свій вуз – своїми руками! : матеріали наук.-практ. конф., присв. 30-річчю відкриття корпусу бібліотеки у навч. містечку (Харків, 3 жовт. 2019 р.) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 12–19.

Склярова О.В. Історія Фундаментальної бібліотеки ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в особах / О.В. Склярова // Свій вуз – своїми руками! : матеріали наук.-практ. конф., присв. 30-річчю відкриття корпусу бібліотеки у навч. містечку (Харків, 3 жовт. 2019 р.) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 39–42.

Смоковенко А.М. Професор геології і бібліотекар Ново-Олександрійського інституту сільського господарства і лісівництва М. Й. Криштафович (1866–1941) / А.М. Смоковенко, О.Д. Кандаурова // Свій вуз – своїми руками! : матеріали наук.-практ. конф., присв. 30-річчю відкриття корпусу бібліотеки у навч. містечку (Харків, 3 жовт. 2019 р.) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 43–48.

Кандаурова О.Д. Мають свою долю книгозбірні: із історії формування книжкового фонду ФБ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.Д. Кандаурова, І.П. Жидких // Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 24–25 жовт. 2019 р.) / НБ ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, 2019. – … с.

http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9884

Тихоненко О.В. Зачинатель нової української літератури і нової української літературної мови / О.В. Тихоненко, І.П. Жидких, О.Д. Кандаурова // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання мов у вишах : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовтн. 2019 р.) / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків : Мадрид, 2019. – С. 24–27.

2020 рік

Кандаурова О.Д., Жидких І.П. Микола Михайлович Сибірцев. До 160-річчя від дня народження видатного ґрунтознавця, геолога, агронома. Агрохімія i ґрунтознавство. Міжвід. тем. наук. збірник. Вип. 89. Харків : ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського». 2020. С. 98–104. DOI: https://doi.org/10.31073/acss89-11

Довгалюк С.О., Жидких І.П. Цифрове науково-освітнє середовище бібліотек ЗВО в умовах пандемії COVID-19. Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 30 жовт. 2020 р.) / ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Харків: ХНТУСГ, 2020.URL: http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/13060

2021 рік 

Василішин С.І. Сергій Подолинський – геній економічної думки та наставник видатних діячів / С.І. Василішин, І.П. Жидких // Сергій Подолинський – основоположник природничих засад мислення і господарювання в національній та світовій економічній науці [Електронний ресурс] : тези круглого столу, Київ, 23 червня 2021. –  С. 5–8. 

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/36289

 


 

 

  

 


Переглядів:  939